ក្លឹបកម្សាន្ត

យើងខ្ញុំចេះរបៀបរៀបចំពិធីជុបលៀង

Barcode Siem Reap

សូមមករៀបចំកម្មវិធីនៅកន្លែងរបស់យើង។ឌីជេប្រចាំក្លឹបរបស់យើងនឹងធ្វើអោយអ្នករំជើបរំជួលនិងសប្បាយរីករាយ។ក្លឹបរបស់
យើងនឹងអញ្ជើញឌីជេល្បីៗមកចូលរួមដើម្បីញុំាងកម្មវិធីអោយកាន់តែមានភាពស្រស់ថ្លានិងរំភើប​​
រីករាយ។
ក្លឹបប៊ីតប៊ូទិក
ក្លឹបប៊ីតប៊ូទិកអាស៊ីគឺជាក្លឹបដែលមានឌីជេល្បីមកពីអ៊ឺរ៉ុបរួមមានឌីជេស្ត្រេងហ្វ្រូតនិងឌីជេសាយរីលហ្គ្រូវ៉ល។
“យើងត្រូវការកន្លែងដែលយើងអាចចាក់បទចម្រៀងល្បីៗដូចជាចង្វាក់ថិចណូលាយចង្វាក់ចាស
ហើយនេះជាអ្វីដែលមានក្នុងក្លឹបប៊ីតប៊ូទិក” ក្លឹបប៊ីតប៊ូទិក។

ព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់

Barcode Siem Reap

  • ពិធីជុបលៀងថ្ងៃណូអែល ថ្ងៃទី 24 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016
  • ក្លឹបប៊ីតប៊ូទិក៖ ថ្ងៃទី២៨ខែមករាឆ្នាំ២០១៧​
  • ក្លឹបប៊ីតប៊ូទិក៖​ ថ្ងៃទី២៥ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៧ ​

Follow us on Facebook and stay tuned.
FACEBOOK

See all events
See all events

ព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់

Barcode Siem Reap

  • X-Mas Party: December 24th 2016
  • ក្លឹបប៊ីតប៊ូទិក៖ ថ្ងៃទី២៨ខែមករាឆ្នាំ២០១៧​
  • ក្លឹបប៊ីតប៊ូទិក៖​ ថ្ងៃទី២៥ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៧ ​

Follow us on Facebook and stay tuned.
FACEBOOK

ការសម្ដែងរបាំកាបារ៉ែត

Barcode Siem Reap

ការសម្ដែងពេលរាត្រីរបស់យើងគឺជាការសម្ដែងចម្រុះដោយភាពស៊ិចស៊ី
ទស្សនីយភាពប្លែកនិងភាពកំប្លុកកំប្លែង។អ្នកសម្ដែងរបស់យើងសុទ្ធតែជាអ្នកសម្ដែងអាជីពប្រកបដោយបទពិសោធន៍ដែលនឹង
ធ្វើឲ្យ​​ទស្សនិកជនរំជើបរំជួលនិងភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការសម្ដែងពេលរាត្រីមួយនេះ។“តារាដើរម៉ូដ,
ប្រកបដោយភាពទន់ភ្លន់តាមចង្វាក់ភ្លេង បង្ហាញភាពអស្ចារ្យតាមរយៈការសម្ដែង” ។លោករ៉ូផល,
អ្នកសម្ដែងដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់នារី។

“Cover girl, put the bass in your walk.
Head to toe let your whole body talk.”
– Ru Paul, Queen of drag.